Kul att du är nyfiken på våra tjänster!

Tjänsten är under utveckling, följ oss på sociala medier så får du veta mer.

takmodell-sadeltak

Takmodell: Sadeltak

Sadeltak är den vanligaste typen av tak med två sluttande sidor (s.k takfall) som är förenade uppe i taknocken. Sadeltak är att föredra i ett klimat med mycket snö, då snön vid töväder kan rasa ner av sig själv. Dessutom är sadeltak praktisk till sin konstruktion då vindsutrymmet kan inredas eller användas som ett extra förråd. Vanligt är att taklutningen är cirka 45°, helt enkelt för att snön lättare ska kunna glida av.

takmodell-pulpettak

Takmodell: Pulpettak

Pulpettak är ett yttertak som innebär att taket har ett platt svagt lutande takfall åt ett håll. Idag används pulpettak ofta som ett arkitektoniskt uttrycksmedel på moderna villor. Dessutom är pulpettak något som vi på Weatherproof Family verkligen tycker är fint!

takmodell-halvvalmat-sadeltak

Takmodell: Halvvalmat Sadeltak

Ett halvvalmat sadeltak innebär att taket har takfall på alla fyra sidor av huset. Denna taktyp är vanlig i Danmark och i södra Sverige. Fördelar med valmade tak är att angreppsytan för regn, snö och vind har mindre påfrestningar på takkonstruktionen, samtidigt som regn och vind sliter mindre på husets gavlar. Nackdelen är att vindsutrymmet inte går att nyttja på samma sätt som ett traditionellt sadeltak.

takmodell-vinkeltak

Takmodell: Vinkeltak

Ett vinkelhus består traditionellt av ett sadeltak, men som namnet antyder, är huskropparna i vinkel mot varandra. Ett vinkelhus innebär bland annat att det behövs extra plåtdetaljer där huskropparna möter varandra. Fördelen med vinkelhus är dess planlösning som har oändligt många inredningsmöjligheter.

takmodell-helvalmat-sadeltak

Takmodell: Helvalmat Sadeltak

Ett helvalmat sadeltak innebär att taket har takfall på alla fyra sidor av huset. Denna taktyp är vanligt förekommande i Danmark och i södra Sverige. Fördelarna med valmade tak är att angreppsytan för regn, snö och vind på takkonstruktionen minskas effektivt, samtidigt som väder och vind sliter mindre på husets gavlar. Nackdelen är att vindsutrymmet inte går att nyttja på samma sätt som ett traditionellt sadeltak.

takmodell-mansardtak

Takmodell: Mansardtak

Mansardtak, eller även kallat brutet sadeltak, kommer från franskans “toit en mansarde” och betyder brutet tak. Fördelen med mansardtak är att de nedre takdelarna är brantare än ett vanligt sadeltak vilket ökar utrymmet på husets övervåning och vind i jämfört med ett vanligt sadeltak.

takmodell-halvvalmat-mansardtak

Takmodell: Halvvalmat Mansardtak

Halvvalmat mansardtak har de utrymmes-fördelar som mansardtak har, samt de konstruktionsfördelar som valmade tak har mot slitage av regn och vind på husgavlar.

takmodell-helvalmat-mansardtak

Takmodell: Helvalmat Mansardtak

Helvvalmat mansardtak har de konstruktionsfördelar som valmade tak har mot slitage från vind, regn och snö på husets gavlar.

takmodell-pyramidtak

Takmodell: Pyramidtak

Pyramidtak, även kallat tälttak, är ett pyramidformat yttertak med tre eller flera triangulära takfall som möts upptill i en spets.

takmodell-valmat-pyramidtak

Takmodell: Valmat Pyramidtak

Ett valmat pyramidtak, även kallat tälttak, är ett pyramidformat yttertak med tre eller flera triangulära takfall med en brytning. Takfallen möts upptill i en spets.

takmodell-motfallstak

Takmodell: Motfallstak

Motfallstak kännetecknas av sin V-formad konstruktion och är vanligt förekommande på höghus där man vill undanröja risken för snöras. Som namnet antyder har motfallstak ett yttertak som lutar mot centrum av taket. På engelska har man valt att ge denna taktyp namnet Butterfly Roof, då den liknar vingarna från en fjäril.

takmodell-korstak

Takmodell: Korstak

Korstak är som två sadeltak som korsar varandra. Största skillnaden i plåtarbete med korstak är de fyra extra plåtdetaljerna (s.k ränndalar) som är monterade där huskropparna möter varandra. Korstak är att föredra i ett klimat med mycket snö, då snön vid töväder kan rasa ner av sig själv. Dessutom är korstak praktisk till sin konstruktion då vindsutrymmet kan inredas eller användas som ett extra förråd. Vanligt är att taklutningen är cirka 45°, helt enkelt för att snön lättare ska kunna glida av.

takmodell-bagtak

Takmodell: Bågtak

Bågtak är ett yttertak som oftas används vid större byggnationer av lokaler och industrifastigheter, men kan även användas vid mindre husbyggnationer. Som namnet antyder består bågtak av ett bågformat utseende.

takmodell-kyrktorn

Takmodell: Kyrktorn

Kyrktorn består oftas av ett pyramidtak i någon form. På grund av dess taklutningen och komplexa utförande av plåtgarnering, rekommenderar vi er att kontakta oss för ett korrekt prisförslag.

Stålplåt

Stålplåt är i särklass den vanligaste plåten på svenska tak och fasader och har använts i Sverige sedan 1500-talet. Stålplåten är förzinkad och färglagd och finns i nästa oändligt många kulörer och färgsystem liksom tjocklekar och hårdhet.


Stålplåtens hållfasthetsegenskaper tillsammans med zinkens motståndskraft mot korrosion kan plåttak i det skandinaviska klimatet hålla i 80-100 år. Faktorer som påverkar stålplåtens livslängden är bland annat:

  • Hur plåtarbetet är utfört.
  • Hur plåten underhålls under åren.
  • Var man bor: Zinkkorrosionen (zinkavfrätning) varierar med atmosfärstypen, årstid, väderlek mm.

Materialfakta om stålplåt

  • Längdutvidgningskoefficienten för stål är 12 x 10-6 °C-1. Detta innebär att stål rör sig ~ 1,2 mm/m vid ett temperaturintervall om 100 °C.
  • Stålplåt har en densitet på 7,9 kg/dm3.
  • Grundmaterial för framställning av förzinkad plåt är kallvalsad tunnplåt i band.

AluZink (AlZn)

Aluzink har använts sedan mitten på 1970 -talet i USA och Australien och kom till Sverige i början av 1980-talet. Aluzink har en kärna av stål med metallbeläggning bestående av 43,4 % zink, 55 % aluminium och 1,6 % kisel (viktprocent). Aluzink har i stort samma egenskaper som förzinkad plåt, men med bättre korrosionshärdighet. Dock kan aluzinken med tiden bli svart där vatten under en längre tid kan ligga kvar, såsom vid vattengångar och ränndalar. De svarta färgförändringarna har inte någon betydelse för funktionen och kan därför ses som en naturlig och estetisk förändring.

Materialfakta om Aluzink

Längdutvidgningskoefficienten för stål är 12 x 10-6 °C-1. Detta innebär att stål rör sig ~ 1,2 mm/m vid ett temperaturintervall om 100 °C.

Rostfritt stål - Superstarkt & Hållbart

Rostfritt stål är utan tvivel den mest motståndskraftiga plåtmaterialet på marknaden. På grund av dess metalliska egenskaper finns rostfritt stål i flera utföranden, från spegelblankt till matt borstat och allt däremellan.

Varför är då rostfritt så hållbart? Jo, rostfritt stål består av en legering som innehåller minst 10,5 % krom. När krom reagerar med syre från omgivande miljö bildas en osynlig oxid på plåtens yta, och det är precis den osynlig oxiden som skyddar materialet mot korrosion.

Rostfritt stål framställs till stor del av rostfritt skrot, och kan återanvändas gång på gång. Med normal rengöring är underhållsbehovet minimalt, och därmed miljöbelastningen.

Materialfakta för rostfri stålplåt

Längdutvidgningskoefficienten för austenitiska rostfria stål är 16 x 10-6 °C-1. Detta innebär att austenitiska rostfria stål rör sig 1,6 mm/m vid ett tempera-turintervall om 100 °C.

Titanzink - Ett naturmaterial

Zink är ett naturmaterial som är mjukt, följsamt och tacksamt att återvinna. Med sina goda materialegenskaper är det inte konstigt att det har använts ute i Europa i flera hundra år. Zink kom till Sverige på slutet av 1900 - talet, då högre krav på lång livslängd samt begränsat behov av underhåll blev en allt viktigare fråga.

Zinkplåtar finns i flera olika utföranden, där de vanligaste är “valsblankt” och “förpatinerat”. Regn gör att valsblanka zinkplåtar blir mattare och mörkare med åren, vilket i vissa kretsar anses vara estetiskt vackert då naturen ger sin egen prägel på materialet. Förpatinerad zinkplåtar finns i olika utförande och färger, men gemensamt är att de alla har en mörk, jämn och matt yta.

Zinks bearbetningsegenskaper skiljer sig från andra plåtmaterial, då zink kan förutom att falsas och bockas även lödas. Det gör att det finns unika lösningar med zink i jämförelse med andra plåtmaterial. Den mest betydelsefulla skillnaden är att zink måste hålstansas innan “snippsning” utförs med plåtsaxen, annars finns det risk för sprickor vid temperaturskiftningar.

Zink produceras med en ytterst låg energiförbrukning där en stor del består av återvunnet material. Idag är återanvändningskvoten på över 90 %, då zinken smälts ner i moderna produktionsanläggningar har den dessutom ett lågt utsläpp av växthusgaser.

Materialfakta för titanzinkplåt

Längdutvidgningskoefficienten för titanzink är 22 x 10-6 °C-1. Detta innebär att titanzink rör sig 2,2 mm/m vid ett temperaturintervall om 100 °C.

Titanzink - Ett naturmaterial

Zink är ett naturmaterial som är mjukt, följsamt och tacksamt att återvinna. Med sina goda materialegenskaper är det inte konstigt att det har använts ute i Europa i flera hundra år. Zink kom till Sverige på slutet av 1900 - talet, då högre krav på lång livslängd samt begränsat behov av underhåll blev en allt viktigare fråga.

Zinkplåtar finns i flera olika utföranden, där de vanligaste är “valsblankt” och “förpatinerat”. Regn gör att valsblanka zinkplåtar blir mattare och mörkare med åren, vilket i vissa kretsar anses vara estetiskt vackert då naturen ger sin egen prägel på materialet. Förpatinerad zinkplåtar finns i olika utförande och färger, men gemensamt är att de alla har en mörk, jämn och matt yta.

Zinks bearbetningsegenskaper skiljer sig från andra plåtmaterial, då zink kan förutom att falsas och bockas även lödas. Det gör att det finns unika lösningar med zink i jämförelse med andra plåtmaterial. Den mest betydelsefulla skillnaden är att zink måste hålstansas innan “snippsning” utförs med plåtsaxen, annars finns det risk för sprickor vid temperaturskiftningar.

Zink produceras med en ytterst låg energiförbrukning där en stor del består av återvunnet material. Idag är återanvändningskvoten på över 90 %, då zinken smälts ner i moderna produktionsanläggningar har den dessutom ett lågt utsläpp av växthusgaser.

Materialfakta för titanzinkplåt

Längdutvidgningskoefficienten för titanzink är 22 x 10-6 °C-1. Detta innebär att titanzink rör sig 2,2 mm/m vid ett temperaturintervall om 100 °C.

Aluminium - Lättast i klassen!

Aluminium är ett mjukt och följsamt material som är lätt att bearbeta med, som dessutom har en lång livslängd på grund av dess självläkande egenskaper. Självläkningsprocessen sker när aluminum reagerar med syre och det bildas ett naturligt oxidskikt som ger ett korrosionsskydd. Trots sina stora fördelar att motstå rost är aluminium dock mer känsligt material om det kommer i kontakt med produkter av annan metall.

Aluminium är det lättaste materialet som används på tak och fasader och har därför en liten viktpåverkan på underliggande konstruktioner. Med sin lätta vikt minskar även koldioxidutsläppen vid transporter.

Med fördel kan aluminum återvinnas och smältas ner och är därför en cirkulär metall som vid återvinningsprocessen endast kräver 5 % av den energin som åtgår vid den primära framställningen av aluminium.

Aluminium finns både som obehandlad eller med en lackad, eloxerad beläggning och lämpar sig mycket väl till både tak - och fasadläggning. Eftersom korrosions-egenskaperna är väldigt bra hos aluminium är det inte nödvändigt att skydda plåten med färg. Dock finns aluminum - plåt i många olika färger på grund av estetiska skäl.

Checkout

Kontakta oss och så tittar vi närmare på ditt projekt. Våra erfarna tak - och fasadexperter utför en mer specifik och uträknad offert på det jobb som ska utföras. Helt gratis.

Skicka

Vi räknar

Specificerat prisförslag

Kontakuppgifter