Loading

Vi investerar i oss själva - Här kan du läs mer om våra certifikat och utbildningar.

Scroll down
HÄR KAN DU LÄSA MER OM
Weatherproof Family’s Certifieringar och Utbildningar
Certifieringarna är viktiga för oss på Weatherproof Family, men också för våra kunder.
Nedan kan du läsa om de certifieringar och utbildningar som vi har.
Miljö och Hållbarhet - ISO 14001
Naturen och miljön har alltid varit en viktigt källa till inspiration och välmående för Weatherproof Family. Att värna om miljön är därför en självklarhet för oss. Så långt som det är möjligt använder Weatherproof Family återvunnet material i sin produktion för att minimera onödigt slöseri med naturens resurser. Som ett ytterligare led i att minska företagets miljöpåverkan sker all tillverkning i vår egna fabrik i Sverige. Traditionellt hantverk möter modern, energieffektiv tillverkning, för maximal miljömässig hållbarhet. Med en certifiering av ISO 14001 fokuseras det allt mer på hållbarhet och långsiktighet. Det är vårt sätt att ta till vara på jordens resurser och bidra till en lite mer hållbar värld.
Kvalité i alla led - ISO 9001
Vårt mål är att förbättra byggprojekt. Därför har det varit en självklarhet för Weatherproof Family att tillverka och arbeta med produkter och tjänster som är av hög kvalité. Efter att tagit steget ut och certifierat oss enligt ISO 9001:2015 har vi dessutom ett systematiskt arbetssätt för att ständigt förbättra vår kvalité, som är ett av våra tre kärnvärden. De två andra är service och professionalitét. Det innebär att vi alltid tar hand om våra kunder på ett proffsigt och shysst sätt. Precis så som det ska vara.
Arbetsmiljö - OHSAS 18001
Medarbetare är det viktigaste vi har på Weatherproof Family. Därför är en säker arbetsmiljö och ett trevligt och inspirerande arbetsklimat en viktigt del i vårt dagliga arbete. För att uppnå välbefinnande hos våra medarbetare har vi som mål att alla ska må bra, trivas, vara bekväma och få de förutsättningarna som krävs för att kunna utföra ett professionellt arbete. Med en certifiering av OHSAS 18001 har vi ett systematiskt arbetssystem för att uppnå våra mål, men också för att ständigt förbättra vår egna och våra samarbetspartners arbetsmiljö.
Företagsauktorisation - Byggnadsplåt
Weatherproof Famil AB har auktoriserats för byggnadsplåtslageri. Företagsauktorisation “Byggnadsplåt” är en kvalitetsstämpel som ger trygghet till kunderna. De företag som har genomfört en auktorisation ska drivas av motivet att ha ett långsiktigt värde när de med hög teknisk kompetens och utvecklade rutiner arbetar med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Läs mer
Taksäkerhet
Weatherproof Family har genomgått taksäkerhetsutbildning. Det innebär att vi kan med säkra fallskydd för tak, kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar. Taksäkerhet är en viktigt del i det dagliga arbetet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare samt för de som projekterar för ny - och ombyggnad.
Medlem i Plåt & Ventföretagen - Branschorganisation
Weatherproof Family AB är anslutna till Plåt & Ventföretagen (PLV) som är en bransch - och arbetsgivarorganisation för byggnadstplåtslagare. Plåt & ventföretagen är medlemmar i Svensk Näringsliv, det gör att vi på Weatherproof Family AB förhåller oss till de lagar och regler som gäller inom Svensk Näringsliv. PLV är ett stöd i vårt dagliga arbete och finns där för oss när det gäller arbetsgivarfrågor, tvister eller avtalsfrågor. Det är en självklarhet för Weatherpoof Family att vara medlemmar hos Plåt & Ventföretagen!
Läs mer hos Plåt-och Ventföretagen
Certifieringskurs, Solel
Weatherproof Family AB har genomfört en certifieringskurs för solcellsinstallation. Kursen har ökat Weatherpoof Family’s kunskaper om solel och andra förnybara energisystem samt förmågan att kunna sälja och installera solcellssystem enligt de önskemål och behov våra kunder har.
ID06
ID06 är plastbricka/app som har till funktion att ha obligatorisk identitets - och närvaroredovisning på byggarbetsplatser. Genom en process av föranmälan, legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. Syftet med ID06 är att försvåra svartarbete, ekonomisk brottslighet, höja säkerheten samt att stärka en rättvis konkurrensen. Självklart har samtliga medarbetare på Weatherproof Family en identitetsbricka från ID06.

Intresserad av ett samarbete?

Låt oss prata.

Skriv gärna till oss! Vi är öppna för nytänkande och kreativa lösningar.
Vi är vänliga människor som skulle bli glada att få hjälpa till,
eller bara få höra på dina tankar & idéer.
This website uses cookies.